Ett av många projekt

Staga har lämnat in en ansökan hos Vinnova för att öka upp hastigheten i utveckling av ett smartare elektroniksystem för våra egenutvecklade fuktsensorer. Målet är att produkten skall vara kommersialiserad inom ca 12 månader. Projektet har pågått under ett flertal år och kommer resultera i ett egenutvecklat patenterat system som kan detektera fukt inuti konstruktioner.