Sprayanläggning börjar ta form

I Stagas lokaler byggs det på en sprayanläggning inne i ett av labben. Mohsen Oraee har huvudansvaret för byggandet och dagligen jobbar han med att färdigställa sprayanläggningen. Detta beräknas vara klart för användning inom loppet av vecka 41.
Projektet började redan förra året med att Staga anställde två ingenjör studenter över sommaren för att påbörja arbetet med att automatisera testmetoderna. Testmetoderna som Staga utför följer de europeiska riktlinjerna ETAG022.
Staga har haft en fungerande sprayanläggning innan men den behövde skötas manuellt, vilket både var osäkert och tidskrävande. Tanken med den nya anläggningen är att man endast ska behöva kontrollera den men att den sköter jobbet på egen hand.

André Maximino är ansvarig för användningen av sprayanläggningen när den är klar och enligt honom är det en positiv utveckling. André ser bara fördelar med bygget av den nya anläggningen. ”Främsta anledningen till att vi behöver en välgjord och säker sprayanläggning är att vi får ett verktyg för att säkerställa kvalitén och utvecklingen av våra existerande och framtida produkter. Genom att testa våra produkter innan vi skickar de till ett certifierat labb kan vi både spara pengar och tid.”

För tillfället testas sprayanläggningen så den fungerar som den ska. I det stora hela är Mohsen Oraee och Andrè Maximino nöjda men instämmer om att det fortfarande finns detaljer att finjustera.