Utökning av m2 på Staga

Något som kanske är känt för många som besökt Stagas lokaler den senaste månaden är att
det byggs ett nytt hus. Detta blir då Stagas tredje byggnad på tomten.
Lokalen kommer vara ca 1000 m2. Detta är såklart mycket spännande och ett steg i rätt riktning för Stagas utveckling.
Under våren 2019 planeras bygget stå klart och Staga kommer då att expandera med nya produktionslinjer. Vilket alltså betyder att flera maskiner är på ingång tillsammans med nya kunder.

”Självklart ser vi fram emot mer utrymme för både lager och maskiner. Men något som är ännu mer spännande
och även väldigt efterfrågat är att kunna erbjuda personalen mer arbetsuppgifter och ansvarsområden.” säger Ida Steen om det nya bygget.